Szkolenia

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Skawinie zaprasza na szkolenia z zakresu własności stopów aluminium, obróbki ciekłego metalu, korozji oraz metod zabezpieczania przed korozją aluminium i stopów aluminium. Oferta szkoleń skierowana jest do pracowników zakładów przemysłowych jak i jednostek naukowych.

W ramach szkolenia, wszyscy Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia, materiały szkoleniowe.

 

Program szkolenia ustalany jest każdorazowo ze zleceniodawcą.

 

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami tematów:

 

 •  Aluminium - własności i zastosowanie
  • własności fizyko-chemiczne aluminium
  • przegląd norm EN-PN
  • klasyfikacja stopów aluminium
  • oznaczenia stanu materiału wyrobów aluminiowych
  • zastosowanie wyrobów z aluminium i stopów aluminium

 

 • Teoria i praktyka obróbki ciekłego metalu
  • korekta składu chemicznego - usuwanie i wprowadzanie dodatków stopowych
  • rozdrabnianie ziarna
  • modyfikacja
  • rafinacja gazowa - odgazowanie ciekłego metalu
  • jakość ciekłego metalu oraz metody jej kontroli

 

 • Metalografia stopów aluminium
  • Mikroskopia optyczna
   • Preparatyka zgładów metalograficznych
   • Analiza makrostruktury
   • Analiza mikrostruktury jakościowa i ilościowa
  • Mikroskopia skaningowa - analiza mikrostruktury i składu chemicznego w mikroobszarach

 

 • Badania mechaniczne
  • Pomiar twardości metoda Vickersa i Brinella
  • Pomiar mikrotwardości
  • Wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze otoczenia
  • Próba miseczkowania

 

 • Własności korozyjne oraz metody zabezpieczania przed korozją wyrobów z Al i stopów Al
  • Badania korozyjne w mgłach solnych (NSS, CASS, AASS) wg normy PN-EN ISO 9227
  • Anodowe powłoki tlenkowe na aluminium i jego stopach
  • Kompozytowe powłoki niklowe

 

W sprawie szkoleń prosimy o kontakt mailowy oml@imn.lukasiewicz.gov.pl lub pod numerem telefonu: 12 277 88 32

 

 

Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest samodzielną placówką naukowo-badawczą będącą częścią holdingu Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Instytut w Skawinie od ponad 50 lat zajmuje się tematyką badawczą związaną z przetwórstwem aluminium i stopów aluminium.

czytaj więcej

Nasz Instytut uczestniczy w programach badawczych wspieranych przez Unię Europejską :

Innowacyjna Gospodarka: MCITIM, Inkubator

Programy europejskie: CentrAL, AluTrans

Posiadamy również certyfikaty PCA - Certyfikat akredytacji  laboratorium badawczego i Det Norske Veritas, Certyfikat Systemu Zarządania

czytaj więcej

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych
Oddział w Skawinie
ul. Piłsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (centrala)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.lukasiewicz.gov.pl


GPS: 49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

czytaj więcej

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...