Szkolenia

Szkolenia są adresowane do pracowników zakładów przemysłowych i jednostek naukowych: 

 

- Techniczna obsługa stanowisk pracy

- Dozór techniczno-technologiczny

 

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia oraz materiały szkoleniowe

( w zależności od zakresu szkolenia ).

 

Program szkolenia będzie ustalany każdorazowo ze zleceniodawcą.

 

Szkolenia  mogą być prowadzone również u zleceniodawcy.

 

Szkolenia będą prowadzone przez pracowników OML-IMN oraz zaproszonych wykładowców uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych i specjalistów przemysłu z kraju i z zagranicy.

 

 

Zakres szkoleń obejmuje następującą tematykę:

 • Aluminium - własności i zastosowanie
  • własności fizyko-chemiczne aluminium
  • przegląd norm EN-PN
  • klasyfikacja stopów aluminium
  • oznaczenia stanu materiału wyrobów aluminiowych
  • zastosowanie wyrobów z aluminium i stopów aluminium
 • Elementy krystalografii w teorii krystalizacji i rekrystalizacji metali
 • Teoria i praktyka obróbki ciekłego metalu
  • topienie złomów i zawrotów technologicznych
  • korekta składu chemicznego - usuwanie i wprowadzanie dodatków stopowych
  • rozdrabnianie ziarna
  • modyfikacja strontem
  • rafinacja gazowa - odgazowanie ciekłego metalu
  • filtracja
  • kontrola zagazowania
  • pomiar ilości wtrąceń
 • Teoria i praktyka procesów odlewniczych
  • krystalizacja
  • odlewanie stopów do przeróbki plastycznej
  • odlewanie stopów odlewniczych
  • odlewanie kształtowe - modelowanie procesu
  • tixocasting
  • rapid solidification
 • Teoria i praktyka procesów przeróbki plastycznej
  • walcowanie na gorąco i na zimno
  • wyciskanie
  • kucie
  • ciągnienie
  • Tixoforming
 • Teoria i praktyka procesów obróbki cieplnej
  • homogenizacja nisko- i wysokotemperaturowa stopów aluminium
  • utwardzanie wydzieleniowe stopów aluminium
  • rekrystalizacja metalu odkształconego
  • wyżarzanie odprężające
 • Metalografia stopów aluminium
  • Mikroskopia optyczna
   • Preparatyka zgładów metalograficznych
   • Analiza makrostruktury
   • Analiza mikrostruktury jakościowa i ilościowa
  • Mikroskopia skaningowa - analiza mikrostruktury i składu chemicznego w mikroobszarach
 • Badania mechaniczne
  • Pomiar twardości metoda Vickersa i Brinella
  • Pomiar mikrotwardości
  • Wytrzymałość na rozciąganie w temperaturze otoczenia
  • Próba miseczkowania
 • Własności korozyjne oraz metody zabezpieczania przed korozją wyrobów z Al i stopów Al

 

Szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji aparatury badawczej, interpretacji wyników badań, walidacji metod badawczych, szacowania niepewności pomiaru, archiwizacji i nadzorowania danych pomiarowych.

 

W sprawie szkoleń i staży studenckich prosimy o kontakt:

 1. dr inż. Marzena Lech-Grega, prof. IMN, tel.: 12 277 88 60
 2. dr inż. Andrzej Kłyszewski, prof. IMN, tel.: 12 277 88 32

Oddział Metali Lekkich w Skawinie jest samodzielną placówką naukowo-badawczą będącą częścią holdingu Instytutu Metali Nieżelaznych w Gliwicach.

Instytut w Skawinie od ponad 50 lat zajmuje się tematyką badawczą związaną z przetwórstwem aluminium i stopów aluminium.

czytaj więcej

Nasz Instytut uczestniczy w programach badawczych wspieranych przez Unię Europejską :

Innowacyjna Gospodarka: MCITIM, Inkubator

Programy europejskie: CentrAL, AluTrans

Posiadamy również certyfikaty PCA - Certyfikat akredytacji  laboratorium badawczego i Det Norske Veritas, Certyfikat Systemu Zarządania

czytaj więcej

Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
Oddział Metali Lekkich
ul. Piłsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (centrala)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.skawina.pl


Pozycja GPS:

49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

czytaj więcej

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...