Research groups :: dr inż. Marzena Lech-Grega, prof. IMN

Section: Laboratory of Physical Metallurgy
Position: Kierownik Laboratorium
e-mail: mlechgrega@imn.skawina.pl

Dr inż. Marzena Lech-Grega, prof. IMN - absolwentka wydziału Metalurgicznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie ze specjalizacją mikroskopii elektronowej, od 1979 roku zatrudniona w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach Oddziale Metali Lekkich w Skawinie jako Kierownik Akredytowanego Laboratorium Metaloznawstwa i Analiz Chemicznych. Od początku swojej pracy zajmuje się zagadnieniami związanymi z inżynierią materiałową aluminium, stopów aluminium oraz magnezu i stopów magnezu. Szczególna uwagę dr inż. Marzeny Lech-Grega zajmują zagadnienia badawcze: - analizy faz międzymetalicznych w stopach aluminium i magnezu w stanie odlanym i po przeróbce plastycznej oraz ich wpływu na właściwości stopów - wpływu odkształcenia na zimno na zmiany struktury i tekstury aluminium i stopów aluminium - rekrystalizacji dynamicznej aluminium w procesie przeróbki plastycznej na gorąco - wydzielania w stopach aluminium utwardzanych wydzieleniowo z uwzględnieniem procesów zmęczeniowych - wytwarzania wzorców spektralnych ze stopów aluminium zawierających mikrododatki - odlewania stopów aluminium w aspekcie eliminacji pęknięć we wlewkach odlewanych systemem półciągłym - przygotowania ciekłego aluminium do odlewania –procesów rozdrabniania i rafinacji Jest jednym z nielicznych w kraju specjalistów zajmujących się problemami pomiaru naprężeń własnych w materiałach krystalicznych rentgenowską metodą „sin2” ( autor 15 prac badawczych i 17 publikacji). Dr inż. Marzena Lech-Grega jest autorem licznych prac naukowo-badawczych i ekspertyz w tym projektów badawczych własnych finansowanych przez KBN, projektów celowych i zamawianych, projektów strategicznych. W latach 2000 – 2010 była autorem lub współautorem ponad 120 prac naukowo-badawczych i współautorem 5 wdrożeń technologii w przemyśle metali nieżelaznych. W latach 2000 – 2010 opublikowała lub wygłosiła prawie 100 referatów, w części w języku angielskim na konferencjach międzynarodowych lub w renomowanych czasopismach. Jest również autorem 5 norm En-PN. Zainteresowania poza zawodowe skupiają sie na dalekich podróżach i fotografice, zamiłowaniu do uprawy kwiatów ogrodowych, turystyce górskiej i narciarstwie.


Manager of projects


back

The Institute of Non-Ferrous Metals, Light Metals Division in Skawina, for more than 50 years specializes in studies of various casting technologies and other forms of light metals processing and surface treatment for the needs of basic R&D work carried out for the industry and other research centres.

read more

The IMN-OML Skawina meets the requirements of ISO 9001: 2008 for Quality Management System and has got the Certificate No. 170591-2014-AQ-POL-RvA issued by DNV (Det Norske Veritas) for the research and development work and design services in the field of light metals.

 

read more

Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice
Light Metals Division
ul. Pilsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (operator)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.skawina.pl


Pozycja GPS:

49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

read more

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...