Research groups :: dr inż. Andrzej Kłyszewski, prof. IMN

Section: Institute Of Non Ferrous Metals in Gliwice Light Metal Division Skawina
Position: Dyrektor Oddziału, Kierownik Zakładu Inżynierii Materiałowej
e-mail: aklyszewski@imn.skawina.pl

Dr inż. Andrzej Kłyszewski  prof. IMN,  jest absolwentem Wydziału Metali Nieżelaznych AGH w Krakowie ze specjalizacją Przeróbka Plastyczna i Metaloznawstwo. Stopień naukowy doktora uzyskał na Wydziale Metalurgicznym AGH w 1978 roku. Jest autorem i wykonawcą wielu projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych i autorem lub współautorem wielu publikacji z dziedziny inżynierii materiałowej. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora IMN OML w Skawinie.


Manager of projects


back

The Institute of Non-Ferrous Metals, Light Metals Division in Skawina, for more than 50 years specializes in studies of various casting technologies and other forms of light metals processing and surface treatment for the needs of basic R&D work carried out for the industry and other research centres.

read more

The IMN-OML Skawina meets the requirements of ISO 9001: 2008 for Quality Management System and has got the Certificate No. 170591-2014-AQ-POL-RvA issued by DNV (Det Norske Veritas) for the research and development work and design services in the field of light metals.

 

read more

Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice
Light Metals Division
ul. Pilsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (operator)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.skawina.pl


Pozycja GPS:

49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

read more

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...