Research groups :: mgr inż. Maciej Gawlik

Section: Laboratory of Physical Metallurgy
Position: Specjalista inżynieryjno-techniczny
e-mail: mgawlik@imn.skawina.pl

Mgr inż. Maciej Gawlik - absolwent Wydziału Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej na kierunku Zarządzanie i Inżyniera Produkcji, specjalność Inżynieria produkcji i zastosowanie metali nieżelaznych.

Pracę w Instytucie Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie rozpoczął w marcu 2010 roku w ramach stażu asystenckiego w projekcie strategicznym „Nowe stopy aluminium z dodatkiem wanadu o dużej zdolności pochłaniania energii dla przemysłu motoryzacyjnego”. We wrześniu 2011 roku obronił pracę magisterską pod tytułem „Struktura i własności konstrukcyjnego, spawalnego stopu serii 6xxx z dodatkiem wanadu” i uzyskał tytuł magistra inżyniera.

Po ukończeniu studiów mgr inż. Maciej Gawlik rozpoczął pracę w Instytucie w Laboratorium Metaloznawstwa i Analiz Chemicznych na stanowisku specjalista inżynieryjno-techniczny, gdzie zajmuje się m.in.:

  • badaniami i analizą struktury materiałów przy wykorzystaniu mikroskopii świetlnej,
  • analizą obrazu,
  • badaniami własności mechanicznych (wytrzymałość, twardość, mikrotwardość, K1C, Tear Test (Test Khana)),
  • pomiarem naprężeń własnych i zawartości austenitu szczątkowego,
  • próbami technologicznymi z wykorzystaniem maszyny do ciągłego wyciskania na kole (CONFORM).

back

The Institute of Non-Ferrous Metals, Light Metals Division in Skawina, for more than 50 years specializes in studies of various casting technologies and other forms of light metals processing and surface treatment for the needs of basic R&D work carried out for the industry and other research centres.

read more

The IMN-OML Skawina meets the requirements of ISO 9001: 2008 for Quality Management System and has got the Certificate No. 170591-2014-AQ-POL-RvA issued by DNV (Det Norske Veritas) for the research and development work and design services in the field of light metals.

 

read more

Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice
Light Metals Division
ul. Pilsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (operator)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.skawina.pl


Pozycja GPS:

49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

read more

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...