Ograniczenie strat przesyłowych w elektroenergetycznych liniach dystrybucyjnych 110 kV poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz technologii produkcji niskostratnych przewodów napowietrznych

Project group: Projekty Programu Operacyjnego "Inteligentny Rozwój 2014-2020"
The term: kwiecień 2016 - marzec 2018
Project Manager: dr inż. Andrzej Kłyszewski, prof. IMN
Employees:

Ograniczenie strat przesyłowych w elektroenergetycznych liniach dystrybucyjnych 110 kV poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz technologii produkcji niskostratnych przewodów napowietrznych


Akronim: HACON

 

Rodzaj projektu: Program Operacyjny "Inteligentny Rozwój 2014-2020"

                         Priorytet 4 Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

                         Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

                         Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

 

Numer umowy:  POIR.04.01.04-00-0022/15


Kierownik projektu IMN OML: dr inż. Andrzej Kłyszewski Prof. IMN


Daty realizacji: 01.04.2016-31.03.2018


Całkowity koszt dla projektu: 9 610 564,15 zł

w tym wysokość dofinansowania z UE: 4 734 201,45 zł


Opis projektu:

Projekt zakłada przeprowadzenie badań naukowych przemysłowych i prac rozwojowych dotyczących opracowania innowacyjnych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych o podwyższonej efektywności energetycznej. Konstrukcje przewodów dedykowane są do linii dystrybucyjnych Wysokiego Napięcia o napięciu 110 kV. Założona poprawa efektywności energetycznej zostanie osiągnięta poprzez zmniejszenie rezystancji przewodu, co w konsekwencji pozwoli na obniżenie strat przesyłowych. Cel zostanie osiągnięty w wyniku optymalizacji konstrukcji przewodu z drutami profilowymi w oparciu o nowoopracowany gatunek aluminium serii 1000, unikatową konstrukcję oraz technologię obróbki powierzchni. Wyniki projektu dedykowane są krajowym i zagranicznym Operatorom Systemu Dystrybucyjnego (OSD) energii elektrycznej, którzy w najbliższych latach planują szeroki zakres modernizacji linii dystrybucyjnych WN o napięciu 110 kV. Rezultaty projektu wpisują się realizację polityki europejskiej w zakresie zwiększania efektywności energetycznej (UE 2006/32/WE).


Projekt zrealizowany przez Konsorcjum w składzie:

  • Boryszew S. A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
  • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie

back

The Institute of Non-Ferrous Metals, Light Metals Division in Skawina, for more than 50 years specializes in studies of various casting technologies and other forms of light metals processing and surface treatment for the needs of basic R&D work carried out for the industry and other research centres.

read more

The IMN-OML Skawina meets the requirements of ISO 9001: 2008 for Quality Management System and has got the Certificate No. 170591-2014-AQ-POL-RvA issued by DNV (Det Norske Veritas) for the research and development work and design services in the field of light metals.

 

read more

Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice
Light Metals Division
ul. Pilsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (operator)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.skawina.pl


Pozycja GPS:

49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

read more

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...