Opracowanie magnetycznej metody oceny stanu naprężeń w materiałach konstrukcyjnych zwłaszcza anizotropowych

Project group: Projekty w ramach Programu Badań Stosowanych
The term: październik 2012 - grudzień 2014
Project Manager: dr inż. Marzena Lech-Grega, prof. IMN
Employees:

Opracowanie magnetycznej metody oceny stanu naprężeń w materiałach konstrukcyjnych zwłaszcza anizotropowych


Akronim: MAGSTRES


Numer umowy: PBS1/A9/14/2012


Projekt dotyczy opracowania użytecznej dla krajowego przemysłu nieniszczącej magnetycznej metody badania stanu naprężeń własnych w materiałach konstrukcyjnych.

 

 

Projekt dotyczy opracowania użytecznej dla krajowego przemysłu nieniszczącej magnetycznej metody badania stanu naprężeń własnych w materiałach konstrukcyjnych. Metoda ta bazuje na pomiarze natężenia polowego efektuBarkhausena (EB). W przypadku materiałów anizotropowych pomiar EB wspomagany ma być pomiarem odkształceń wokół otworu kontrolnego (z wykorzystaniem tensometrów lub metody cyfrowej korelacji obrazów). Kalibracja zależności natężenia EB od stanu naprężeń wykonana będzie dla próbek wzorcowych ze stali niestopowej, stopowej

ferrytyczno-bainitycznej, martenzytycznej i dupleks.

Badania mikrostruktury (mikroskopia skaningowa, transmisyjna i sił magnetycznych) oraz anizotropii będą uzupełnione badaniem stanu naprężeń wewnętrznych metodą mechanicznego efektu Barkhausena i dyfrakcji promieni X.

Kontrolne wyniki badania metodą EB złącz spawanych oraz elementów konstrukcji zweryfikowane będą metodą dyfrakcji promieni X.

Walidacja metody EB będzie wykonana w akredytowanym laboratorium.


Projekt zrealizowany przez Konsorcjum w składzie:

  • Politechnika Gdańska;
  • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte;
  • Instytut Energetyki;
  • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie
  • Instytut Transportu Samochodowego;
  • Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej;

 

Źródła finansowania:

Prace finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


Całkowity koszt dla projektu:

3 370 000,00 ,w tym wysokość dofinansowania z NCBiR: 3 370 000,00

 


back

The Institute of Non-Ferrous Metals, Light Metals Division in Skawina, for more than 50 years specializes in studies of various casting technologies and other forms of light metals processing and surface treatment for the needs of basic R&D work carried out for the industry and other research centres.

read more

The IMN-OML Skawina meets the requirements of ISO 9001: 2008 for Quality Management System and has got the Certificate No. 170591-2014-AQ-POL-RvA issued by DNV (Det Norske Veritas) for the research and development work and design services in the field of light metals.

 

read more

Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice
Light Metals Division
ul. Pilsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (operator)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.skawina.pl


Pozycja GPS:

49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

read more

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...