Opracowanie składu fazowego kompozytu na bazie stopu AlSi pod kątem możliwości kształtowania powierzchni roboczych tłoków

Project group: Projekty w ramach Programu Badań Stosowanych
The term: styczeń 2013 - grudzień 2015
Project Manager: dr inż. Sonia Boczkal
Employees:

Opracowanie składu fazowego kompozytu na bazie stopu AlSi pod kątem możliwości kształtowania powierzchni roboczych tłoków


Akronim: KOMPCAST


Numer umowy: PBS1/B6/13/2013

 

Celem praktycznym projektu jest opracowanie zaleceń technologicznych dla obróbki

odlewów kompozytowych o osnowie stopu AlSi zbrojonych cząstkami ceramicznymi.

 

Celem proponowanego projektu jest takie opracowanie zaleceń technologicznych,

a w szczególności zaleceń dotyczących obróbki wykańczającej doświadczalnej partii odlewanych tłoków kompozytowych o osnowie stopu AlSi zbrojonych cząstkami ceramicznymi w warunkach firmy Złotecki aby zmniejszyć koszt produkcji jednostkowej tłoka minimum o ok. 20-30% .

Głównym założeniem jest konieczność optymalizacji składu fazowego kompozytu pod kątem możliwości obróbczych, jednak z zachowaniem korzystnych właściwości materiału

kompozytowego, przede wszystkim wysokiej odporności na zużycie poprzez tarcie. Podstawą do takiego określenia celu proponowanych prac badawczych są wyniki wcześniejszych projektów badawczych prowadzonych przez zespoły Politechniki Śląskiej, Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania i Instytutu Metali Nieżelaznych.

 

Projekt zrealizowany przez Konsorcjum w składzie:

  • Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii;
  • Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzana w Krakowie;
  • Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie
  • Złotecki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Żelechlin

 

Źródła finansowania:

Prace finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


Całkowity koszt dla projektu:

3 204 091,00 ,w tym wysokość dofinansowania z NCBiR: 3 100 000,00

 


back

The Institute of Non-Ferrous Metals, Light Metals Division in Skawina, for more than 50 years specializes in studies of various casting technologies and other forms of light metals processing and surface treatment for the needs of basic R&D work carried out for the industry and other research centres.

read more

The IMN-OML Skawina meets the requirements of ISO 9001: 2008 for Quality Management System and has got the Certificate No. 170591-2014-AQ-POL-RvA issued by DNV (Det Norske Veritas) for the research and development work and design services in the field of light metals.

 

read more

Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice
Light Metals Division
ul. Pilsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (operator)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.skawina.pl


Pozycja GPS:

49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

read more

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...