Projekt nr UOP-DEM-1-255/001, „RETECH”, pt. „Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologiczno-materiałowych w budowie pojazdów inwalidzkich”.

Project group: Projekty w ramach programu DEMONSTRATOR+
The term: listopad 2013 - wrzesień 2016
Project Manager: dr inż. Bartłomiej Płonka, prof IMN
Employees: Piotr Budek
mgr inż. Piotr Korczak
inż. Marek Rajda
mgr inż. Krzysztof Remsak

W ostatnich latach obserwuje się duży przyrost zapotrzebowania na stopy magnezu. Głównymi odbiorcami tych stopów są przemysł motoryzacyjny i lotniczy. Najbardziej wartościową cechą stopów magnezu jest ich mała gęstość około 1,8 g/cm3. Jako główne zalety stopów magnezu wskazuje się ich bardzo korzystny stosunek wytrzymałości do masy. Zastosowanie wyrobów przerabianych plastycznie ze stopów Mg w Polsce w chwili obecnej jest ograniczone. W latach 60 i 70 tych ubiegłego wieku Instytut Metali Nieżelaznych, Oddział Metali Lekkich w Skawinie (IMN OML Skawina) prowadził szereg prac nad technologiami wytwarzania wyrobów ze stopów Mg. IMN OML Skawina był zarazem producentem wyrobów wyciskanych (prętów) ze stopów MgZrCe dla przemysłu zbrojeniowego.  W ramach zadań projektu planuje się dobór odpowiednich, opracowanych wcześniej technologii wyciskania oraz modyfikacja ich w celu wytworzenia wyrobów z wybranych stopów magnezu w postaci prętów i rur. Głównym celem zadań będzie dobór optymalnych parametrów procesów wyciskania współbieżnego lub przeciwbieżnego stopów Mg obejmujące określenie stopnia przetłoczenia, możliwych do osiągnięcia prędkość tłoczyska i prędkość wypływu w powiązaniu z temperaturą wlewka do wyciskania i temperaturą narzędzi oraz pojemnika prasy do wytworzenia wytypowanych w projekcie wyrobów do konstrukcji wózka inwalidzkiego. W celu podniesienia właściwości mechanicznych wyrobów będą one obrabiane cieplnie do stanów T5 lub T6.

W kontekście doskonalenia konstrukcji pojazdów dla osób niepełnosprawnych lekkie stopy magnezu   oraz metalowe materiały kompozytowe należy zaliczyć do innowacyjnych rozwiązań materiałowych, którym nieodzownie towarzyszą innowacyjne rozwiązania technologiczne, takie jak wyciskanie, prasowanie w stanie ciekłym oraz odlewanie zawiesinowe. Główną intencją autorów projektu jest wykorzystanie tych rozwiązań w budowie demonstracyjnej wersji nowoczesnych pojazdów inwalidzkich według oryginalnej koncepcji wynikającej z wieloletnich doświadczeń i badań naukowych.

 

Do realizacji projektu powołano konsorcjum Naukowo-Przemysłowe w składzie:

  1. MBL Poland Sp. z o.o., (MBL) – Lider konsorcjum,
  2. Instytut Odlewnictwa (IOd) - członek konsorcjum,
  3. Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Oddział Metali Lekkich w Skawinie (IMN Gliwice) - członek konsorcjum ,
  4. Instytut Transportu Samochodowego (ITS) - członek konsorcjum ,
  5. Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Polskiej Akademii Nauk (IMIM PAN) - członek konsorcjum

 

Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu "Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej" DEMONSTRATOR+

 


back

The Institute of Non-Ferrous Metals, Light Metals Division in Skawina, for more than 50 years specializes in studies of various casting technologies and other forms of light metals processing and surface treatment for the needs of basic R&D work carried out for the industry and other research centres.

read more

The IMN-OML Skawina meets the requirements of ISO 9001: 2008 for Quality Management System and has got the Certificate No. 170591-2014-AQ-POL-RvA issued by DNV (Det Norske Veritas) for the research and development work and design services in the field of light metals.

 

read more

Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice
Light Metals Division
ul. Pilsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (operator)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.skawina.pl


Pozycja GPS:

49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

read more

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...