Stop AlCuMgMn(ZrSc) o ponadstandardowych właściwościach wytwarzany niekonwencjonalnymi metodami Rapid Solidification Umowa nr LIDER/01/31/L-1/09/NCBiR/2010

Project group: Projekty Program LIDER
The term: styczeń 2010 - styczeń 2012
Project Manager: dr inż. Bartłomiej Płonka, prof IMN
Employees:

”Stop AlCuMgMn(ZrSc) o ponadstandardowych właściwościach, wytwarzany niekonwencjonalnymi metodami Rapid Soldification”.


Stosowanie stopów aluminium zależy głównie od ich właściwości mechanicznych, struktury, odporności na korozję itp. Dla pewnych zastosowań stopów aluminium pożądane a nawet wymagane jest posiadanie przez materiał dużej wytrzymałości przy zachowaniu odpowiedniej plastyczności (czyli zdolności materiału do odkształcania się bez utraty spójności).

 

Przykładem takiego zastosowania są elementy które mają pochłaniać energię 
np. elementy kontrolowanych stref zgniotu, zderzaki pojazdów oraz wielowarstwowe pasywne osłony balistyczne (pancerze). W tego typu osłonach materiał taki ma za zadanie utrzymanie sztywności i spójności osłony oraz pochłonąc możliwie najwięcej energii jaką niesie ze sobą pocisk.

 

Z pośród stopów aluminium, które mogą speniać właśnie taką role są stopy AlCuMgMn, które posiadają wysoką wytrzymałość przy zachowaniu odpowiedniej plastyczności. W tym projekcie celem naukowym jest opracowanie nowego stopu aluminium: AlCuMgMn(ZrSc) o ultradronoziarnistej strukturze i ponadstandardowych, podwyższonych właściwościach wytrzymałościowych a przy zachowaniu adekwatnych właściwości plastycznych, wytwarzanego niekonwencjonalnymi metodami metalurgii proszków z materiałów szybkokrystalizowanych (Rapid Soldification - szybko schładzanych ze stanu ciekłego w celu uzyskania bardzo drobnej struktury, a w konsekwencji ponadstandardowych właściwości wytrzymałościowych i lepszej odporności korozyjnej).

 

Metoda wytwarzania stopów aluminium z proszków ma zasadniczą przewagę nad metodą klasyczną z uwagi na praktycznie nieograniczoną możliwość stosowania dodatków stopowych w ilościach niemożliwych do uzyskania w normalnych warunkach.

 

Przeróbka plastyczna materiałów proszkowych w procesie wyciskania na gorąco umożliwia uzyskanie półwyrobów lub gotowych wyrobów.

 

Efektem końcowy projektu będzie opracowanie nowego stopu AlCuMn(ZrSc) 
o ponadstandardowych właściwościach mechanicznych i wymaganej plastyczności istotnej z punktu widzenia zastosowań na elementy które mają pochłaniać energię np. elementy kontrolowanych stref zgniotu, zderzaki pojazdów oraz wielowarstwowe pasywne osłony balistyczne.

 

Opracowane parametry technologii wytwarzania będą podstawą do uruchomienia przemysłowej produkcji.

 

Odbiorcami zainteresowanymi zastosowaniem lekkich osłon balistycznych, w których jedna

z warst będzie mogła być wykonana z nowo opracowanego stopu AlCuMgMn(ZrSc) są:

  • Producenci śmigłowców,
  • Producenci pojazdów specjalnego przeznaczenia.

szczegóły programu...


back

The Institute of Non-Ferrous Metals, Light Metals Division in Skawina, for more than 50 years specializes in studies of various casting technologies and other forms of light metals processing and surface treatment for the needs of basic R&D work carried out for the industry and other research centres.

read more

The IMN-OML Skawina meets the requirements of ISO 9001: 2008 for Quality Management System and has got the Certificate No. 170591-2014-AQ-POL-RvA issued by DNV (Det Norske Veritas) for the research and development work and design services in the field of light metals.

 

read more

Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice
Light Metals Division
ul. Pilsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (operator)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.skawina.pl


Pozycja GPS:

49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

read more

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...