POIG.01.01.02-00-015/09 Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania, Priorytet 1 Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych, Obszar VII Utylizacja i recykling materiałów. Zadanie VII.4 Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji.

Project group: Projekty Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka 2007-2013”
The term: styczeń 2010 - styczeń 2013
Project Manager: dr inż. Marzena Lech-Grega, prof. IMN
Employees:

Zadanie VII.4 Recykling złomu obiegowego odlewniczych stopów magnezu poprzez zastosowanie innowacyjnej metody endomodyfikacji. Identyfikacja składu fazowego złomu obiegowego ze szczególnym uwzględnieniem związków niemetalicznych (tlenki, azotki, fluorki, chlorki itp.) oraz fizykochemiczne i termofizyczne aspekty działania wtrąceń niemetalicznych i zanieczyszczeń na efekt endomodyfikacji.


back

The Institute of Non-Ferrous Metals, Light Metals Division in Skawina, for more than 50 years specializes in studies of various casting technologies and other forms of light metals processing and surface treatment for the needs of basic R&D work carried out for the industry and other research centres.

read more

The IMN-OML Skawina meets the requirements of ISO 9001: 2008 for Quality Management System and has got the Certificate No. 170591-2014-AQ-POL-RvA issued by DNV (Det Norske Veritas) for the research and development work and design services in the field of light metals.

 

read more

Institute of Non-Ferrous Metals in Gliwice
Light Metals Division
ul. Pilsudskiego 19
32-050 SKAWINA

tel.: (4812) 276-40-88 (operator)
fax: (4812) 276-47-76
e-mail: oml@imn.skawina.pl


Pozycja GPS:

49°58'10.703"N, 19°48'1.583"E

 

read more

Ta strona korzysta z plików cookies.

Akceptuję Jeśli nie akceptujesz...